Představenstvo Zemědělské společnosti Černíkovice, a.s. Vás zve na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 3. června 2016 v 13,00hod

v sídle společnosti v Černíkovicích.

 

Program valné hromady :

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Výroční zpráva představenstva
  4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora
  5. Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku
  6. Závěr

Akcionář se může zúčastnit valné hromady společnosti osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Registrace účastníků začíná ve 12.30 hod v místě konání valné hromady.

Případní zájemci z řad akcionářů mohou nahlédnout zdarma do  účetní závěrky  v sídle společnosti  v pracovní dny v době od 9,00 do 15,00 hodin v období od 4.5.2016 do 3.6.2016.

 

Pozvánka na valnou hromadu je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.zscernikovice.cz

Pro případ osobní nepřítomnosti na valné hromadě využijte prosím plnou moc, kterou předejte svému zástupci.

V Černíkovicích  dne 28. dubna 2016

Ing. Josef Lelek předseda představenstva

 

Kompletní pozvánku na řádnou valnou hromadu zobrazíte kliknutím na následující odkaz:Pozvánka-na-ŘVH-3.6.2016