Představenstvo Zemědělské společnosti Černíkovice, a.s. Vás zve na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 2. června 2016 v 13,00hod

v sídle společnosti v Černíkovicích.

Program valné hromady :

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Výroční zpráva představenstva za rok 2016
  4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora za rok 2016
  5. Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016
  6. Odvolání stávajících členů představenstva a dozorčí rady
  7. Volba nových členů představenstva a dozorčí rady
  8. Schválení smluv o výkonu funkce členů nových členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
  9. Závěr

Akcionář se může zúčastnit valné hromady společnosti osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Registrace účastníků začíná ve 12.30 hod v místě konání valné hromady.

Případní zájemci z řad akcionářů mohou nahlédnout zdarma do  účetní závěrky  v sídle společnosti  v pracovní dny v době od 9,00 do 15,00 hodin v období od 3.5.2017 do 2.6.2017.

 

Pozvánka na valnou hromadu je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.zscernikovice.cz

Pro případ osobní nepřítomnosti na valné hromadě využijte prosím plnou moc, kterou předejte svému zástupci.

V Černíkovicích  dne 2. května 2017

Ing. Josef Lelek předseda představenstva

Kompletní pozvánku na řádnou valnou hromadu zobrazíte kliknutím na následující odkaz:Pozvánka na ŘVH 2.6.2017