Představenstvo Zemědělské společnosti Černíkovice, a.s. Vás zve na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 27. června 2019 v 10,00hod v sídle společnosti v Černíkovicích.

 

Akcionář se může zúčastnit valné hromady společnosti osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Registrace účastníků začíná ve 9.45 hod v místě konání valné hromady.

 

Pozvánka na valnou hromadu je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.zscernikovice.cz

 

V Černíkovicích  dne 22. května 2019

Představenstvo Zemědělské společnosti  Černíkovice  a.s.

Kompletní pozvánku na řádnou valnou hromadu zobrazíte kliknutím na následující odkaz:Pozvánka-na-ŘVH-27.6.2019