Představenstvo Zemědělské společnosti Černíkovice, a.s. Vás zve na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 26. srpna 2020 v 10,00hod v sídle společnosti v Černíkovicích.

 

Akcionář se může zúčastnit valné hromady společnosti osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Registrace účastníků začíná ve 9.30 hod v místě konání valné hromady.

 

Pozvánka na valnou hromadu je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.zscernikovice.cz

 

V Černíkovicích dne 14. července 2020

 

Představenstvo Zemědělské společnosti Černíkovice a.s.

 

Kompletní pozvánku na řádnou valnou hromadu, údaje o osobě hlavního akcionáře a znalecký posudek zobrazíte kliknutím na následující odkaz:Pozvánka-na-ŘVH-26.8.2020