Představenstvo Zemědělské společnosti Černíkovice, a.s. Vás zve na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 22. června 2018 v 10,00hod v sídle společnosti v Černíkovicích.

 

Program valné hromady :

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Výroční zpráva představenstva za rok 2017
  4. Zpráva dozorčí rady za rok 2017
  5. Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017
  6. Závěr

 

Akcionář se může zúčastnit valné hromady společnosti osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Registrace účastníků začíná ve 9.30 hod v místě konání valné hromady.

Případní zájemci z řad akcionářů mohou nahlédnout zdarma do  účetní závěrky  v sídle společnosti  v pracovní dny v době od 9,00 do 15,00 hodin v období od 23.5.2018 do 22.6.2018.

 

Pozvánka na valnou hromadu je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.zscernikovice.cz

Pro případ osobní nepřítomnosti na valné hromadě využijte prosím plnou moc, kterou předejte svému zástupci.

V Černíkovicích  dne 16. května 2018

Ing. Josef Lelek předseda představenstva

 

Kompletní pozvánku na řádnou valnou hromadu zobrazíte kliknutím na následující odkaz:Pozvánka-na-ŘVH-22.6.2018