Představenstvo Zemědělské společnosti Černíkovice, a.s. Vás zve na
řádnou valnou hromadu
která se bude konat ve středu  dne 25. června 2014 v 15,00 hod v sídle společnosti v Černíkovicích.

 

Program valné hromady :

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva  o podnikatelské činnosti, stavu majetku, roční účetní závěrka za rok 2013 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku
4. Zpráva dozorčí rady  a výrok auditora
5. Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku
6. Rezignace člena představenstva a doplňovací volba člena představenstva-navrhovaným kandidátem je ing. Radek Hejzlar, bytem Semechnice 35, člen představenstva ZEAS Podorlicko a.s., tedy jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti. Z uvedeného důvodu bude volbě předcházet hlasování o případném nesouhlasu s činností kandidáta, která by jinak byla zakázána.
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti.
8. Informační povinnost členů orgánů společnosti
9. Závěr

Akcionář se může zúčastnit valné hromady společnosti osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. V souvislosti s konáním valné hromady budou od 20.6.2014 do 25.6.2014 pozastaveny registrace změn majitelů akcií. Registrace účastníků začíná ve 14,45 hod v místě konání valné hromady.

Účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny  od 25. května 2014 od 7,00 do 15,00 hod.

Pozvánka na valnou hromadu je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.zscernikovice.cz

Pro případ osobní nepřítomnosti na valné hromadě využijte prosím plnou moc, kterou předejte svému zástupci.

V Černíkovicích  dne 19. května 2014

Ing. Josef Lelek
předseda představenstva

 

Kompletní pozvánku na řádnou valnou hromadu zobrazíte kliknutím na následující odkaz:

Pozvánka na ŘVH 25.6.2014.pdf